+370 600 90604
Kovo 11-osios g. 20 / Chemijos g. 2, 51001 Kaunas
Teisinės paslaugos
Teisės ir verslo paslaugų agentūra

„Teisės kova su faktu tęsiasi nuo visuomenės atsiradimo laikų. Užbaigti dvikovą, sulydyti tyrą idėją su žmogaus gyvenimo realybe, priversti teisę taikingai įsiskverbti į fakto sritį ir faktą į teisės sritį – štai išminčių darbas“.                                                                                        Viktoras Hugo

ES parama

Lietuvos įmonės ar organizacijos savo projektams finansuoti turi galimybę pasinaudoti Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų teikiama parama. ES struktūriniai fondai leidžia įmonėms ir organizacijoms realizuoti savo idėjas, projektus, gaunant paramą negrąžintinų subsidijų forma.

Pretenduoti į finansavimą gali kiekvienas projektas, kurio tikslas atitinka Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas. Mes įmonėms ir organizacijoms pasiūlysime optimaliausiai idėją ar projektą atitinkančią veiksmų programą, padėsime parengti visus reikiamus dokumentus ir įgyvendinti projektą.

Daugiau: http://www.esparama.lt/

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • Konsultuojame klientus ES struktūrinų fondų paramos gavimo klausimais;
  • Galimybių studijų, investicinių projektų, verslo planų, rinkos tyrimų ir visų kitų reikalingų dokumentų ruošimas paramai iš ES struktūrinių fondų gauti;
  • ES paramos gavimo galimybių identifikavimas projektams ar veikloms finansuoti Jūsų organizacijoje. Informacijos teikimas apie reikalavimus projektams, remiamas veiklas, bei Jūsų projektų idėjų atitikimą ES struktūrinių fondų reikalavimams;
  • Investicinių projektų, verslo planų, galimybių studijų ir kitų ES paramai gauti reikalingų dokumentų rengimas, atsižvelgiant į keliamus reikalavimus;
  • Paraiškų ruošimas ES struktūrinių fondų paramai gauti. Suformuluojame projektines idėjas, tikslus ir veiklas. Pildome projektines paraiškas ir jų priedus. Parengiame reikalingus pridedamus dokumentus prie projekto. Atstovaujame klientą iki ES finansuojančioje institucijoje pasirašomos sutarties;
  • Klientų konsultavimas paraiškos svarstymo metu įgyvendinančioje institucijoje ir pagalba klientui ruošiant atsakymus į įgyvendinančios institucijos užduodamus klausimus.
  •    Projektų administravimas: rengiame viešųjų pirkimų konkursinę ir sutarties dokumentaciją (ES paramos gavėjams; konkursų dalyviams; ataskaitų rengimas ir konsultacijos);