+370 600 90604
Kovo 11-osios g. 20 / Chemijos g. 2, 51001 Kaunas
Teisinės paslaugos
Teisės ir verslo paslaugų agentūra

„Teisės kova su faktu tęsiasi nuo visuomenės atsiradimo laikų. Užbaigti dvikovą, sulydyti tyrą idėją su žmogaus gyvenimo realybe, priversti teisę taikingai įsiskverbti į fakto sritį ir faktą į teisės sritį – štai išminčių darbas“.                                                                                        Viktoras Hugo

Darbo teisė

Mūsų įmonėje vėluoja atlyginimai ir avansai. Kiek jie gali vėluoti? Gal yra tokiu atveju numatomi kažkokie delspinigiai? (2014-07-18)

Taip, dėl vėluojančio darbo užmokesčio (avansas taip pat prie jo priskiriamas) po 7 kalendorinių dienų skaičiuojami delspinigiai.
LR Darbo kodekse nurodyta: Kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai. (207 str.)
Delspinigių dydis numatytas LR Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatyme: Kai ne dėl darbuotojo kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos (išskyrus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo numatytas išmokas), kartu su jomis darbuotojui sumokami delspinigiai. Delspinigių dydį sudaro 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje (jeigu jos nėra, – darbo) sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną. (2 str.)
Darbuotojai gali  spręsti darbo ginčą įmonėje, sudarę darbo tarybą (jei nėra profsąjungos), kreipdamiesi į Valstybinę darbo inspekciją arba į teismą.